• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype

Kỹ thuật số

Traả góp thiết bị Kỹ Thuật Số 0%

Chọn theo nhóm

 • Camera Giám Sát ghi hình ảnh C63

  Camera Giám Sát ghi hình ảnh C63

  Giá : 3,390,000 VNĐ
  Trả góp : 6,903 VNĐ/ngày
 • Camera Giám Sát ghi hình ảnh INNOVV C5

  Camera Giám Sát ghi hình ảnh INNOVV C5

  Giá : 4,690,000 VNĐ
  Trả góp : 9,548 VNĐ/ngày
 • Thiết bị dẩn đường G79

  Thiết bị dẩn đường G79

  Giá : 4,290,000 VNĐ
  Trả góp : 8,742 VNĐ/ngày
 • Camera hành trình G39

  Camera hành trình G39

  Giá : 3,090,000 VNĐ
  Trả góp : 6,290 VNĐ/ngày
 • Thiết bị dẩn đường A50

  Thiết bị dẩn đường A50

  Giá : 3,790,000 VNĐ
  Trả góp : 7,710 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-2052IRPH (H265+, 5 M)

  Camera HDS-2052IRPH (H265+, 5 M)

  Giá : 3,890,000 VNĐ
  Trả góp : 7,903 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-HF2322IRPH3 (H265+, 2 M) 50fps/60fps

  Camera HDS-HF2322IRPH3 (H265+, 2 M) 50fps/60fps

  Giá : 3,490,000 VNĐ
  Trả góp : 7,097 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-HF2220IRPH8 (H265+, 2M) 50fps/60fps

  Camera HDS-HF2220IRPH8 (H265+, 2M) 50fps/60fps

  Giá : 3,990,000 VNĐ
  Trả góp : 8,129 VNĐ/ngày
 • Camera HDS-2152IRAH (H265+, 5 M)

  Camera HDS-2152IRAH (H265+, 5 M)

  Giá : 4,190,000 VNĐ
  Trả góp : 8,516 VNĐ/ngày
Support Skype Support yahoo