• (028) 3838.9999
 • chat
 • yahoo
 • skype
 • Bộ phụ kiện roland DAP-3

  Bộ phụ kiện roland DAP-3

  Giá: 5,290,000 VNĐ
  Trả góp : 10,774 VNĐ/ngày
 • Trống điện tử Yamaha DD-75

  Trống điện tử Yamaha DD-75

  Giá: 6,090,000 VNĐ
  Trả góp : 12,387 VNĐ/ngày
 • Trống điện tử Yamaha DTX 402k

  Trống điện tử Yamaha DTX 402k

  Giá: 11,190,000 VNĐ
  Trả góp : 22,806 VNĐ/ngày
 • Trống điện Roland SPD-30

  Trống điện Roland SPD-30

  Giá: 16,790,000 VNĐ
  Trả góp : 34,226 VNĐ/ngày
 • Trống điện Roland SPD-SX

  Trống điện Roland SPD-SX

  Giá: 14,590,000 VNĐ
  Trả góp : 29,742 VNĐ/ngày
 • Trống bộ Roland TD-17KL

  Trống bộ Roland TD-17KL

  Giá: Call
  Trả góp : Call
 • Trống Yamaha GigMaker GM2F51

  Trống Yamaha GigMaker GM2F51

  Giá: Call
  Trả góp : Call
 • Trống điện tử Yamaha DTX 430K

  Trống điện tử Yamaha DTX 430K

  Giá: Call
  Trả góp : Call
 • Trống điện tử Yamaha DTX 450K

  Trống điện tử Yamaha DTX 450K

  Giá: Call
  Trả góp : Call
 • Trống bộ Roland TD-11KV

  Trống bộ Roland TD-11KV

  Giá: Call
  Trả góp : Call
 • Trống bộ Roland TD 20KX

  Trống bộ Roland TD 20KX

  Giá: Call
  Trả góp : Call
Support Skype Support yahoo