• (028) 3838.9999
  • chat
  • yahoo
  • skype

 CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP ACS 


   ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

     +    Số tiền hỗ trợ mua hàng trả chậm : từ 3 triệu đến không giới hạn    
     +    Thời hạn mua hàng trả chậm: 6, 9, 12, 18, 24 tháng
     +   % Thanh toán trước: từ 10% đến 50%
     +   Số tiền thanh toán hàng tháng không được ít hơn 300.000 VND.


   THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ:

     +    Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp, hình ảnh, thông tin còn rõ ràng)
     +    Bản sao Hộ khẩu thường trú (Nguyên cuốn)
     +    Nếu khoản vay trên 10 triệu đồng:
           -    Hoá đơn tiền điện hoặc hoá đơn tiền nước hoặc hoá đơn điện thoại di động.
           -    Cá nhân đang đi làm: Bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc giấy xác nhận lương của công ty hoặc bảng lương 3 tháng gần nhất của công ty.
           -    Hộ kinh doanh cá thể: Biên lai nộp thuế (không quá 3 tháng) và giấy phép kinh doanh.


Tổng giá trị sản phẩm : VNĐ % thanh toán trước : %    Số tiền trả trước : ---

Vui lòng điền Tổng giá trị sản phẩm% thanh toán trước rồi Click nút "Tính"

 CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP ACS DÀNH CHO CBCNV, GIÁO VIÊN, SINH VIÊN


   ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

     +    Số tiền hỗ trợ mua hàng trả chậm : từ 3 triệu đến không giới hạn    
     +    Thời hạn mua hàng trả chậm: 6, 9, 12, 18, 24 tháng
     +   % Thanh toán trước: từ 10% đến 50%
     +   Số tiền thanh toán hàng tháng không được ít hơn 300.000 VND.


   THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ:

     +    Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp, hình ảnh, thông tin còn rõ ràng)
     +    Bản sao Hộ khẩu thường trú (Nguyên cuốn)
     +    Nếu bạn là sinh viên:
           -    Thẻ sinh viên
           -     Biên lai học phí tháng gần nhất
     +    Nếu bạn là Cán bộ công nhân viên chức:
           -     Quyết định bổ nhiệm cho cán bộ công chức nhà nước
           -     Bảo hiểm y tế bắt buộc còn hiệu lực.
     +    Nếu bạn là Giáo viên:
           -     Hợp đồng giảng viên/Giáo viên (Tối thiểu 1 năm)


Tổng giá trị sản phẩm : VNĐ % thanh toán trước : %    Số tiền trả trước : ---

Vui lòng điền Tổng giá trị sản phẩm% thanh toán trước rồi Click nút "Tính"

 CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP MAFC


   ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

     +    Khách hàng có KT3 tại TPHCM hoặc hộ khẩu tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắklắk, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hoà, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu , Gia Lai, Huế, Tây Ninh
     +     Khoản vay: từ 2.5 triệu đến 18 triệu tuỳ chủng loại sản phẩm
     +    Thời hạn vay: 6, 9, 12, 15, 18 tháng tuỳ chủng loại sản phẩm


   THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ:

     +    Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp, hình ảnh, thông tin còn rõ ràng)
     +    Bản sao Hộ khẩu thường trú (Nguyên cuốn)
     +    Hoá đơn tiền điện hoặc hoá đơn tiền nước (nếu có)

 


Tổng giá trị sản phẩm : VNĐ % thanh toán trước : %    Số tiền trả trước : ---

Vui lòng điền Tổng giá trị sản phẩm% thanh toán trước rồi Click nút "Tính"
Support Skype Support yahoo