Tư vấn trả góp:
(08)3838 9999
Chương trình: TRẢ GÓP KHÔNG LÃI SUẤT
 

 CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP KHÔNG LÃI SUẤT


   ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

-   Khách hàng có thẻ tín dụng ANZ.
-   Thẻ tín dụng ANZ đã được kích hoạt thành công.

  TRỌN BỘ NỘI THẤT SM-108N 

Sản phẩm bao gồm:
- Queenside Bed (Giường ngủ). Kích thước 1600 mm x 2140 mm x 1000 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Night Table (Tủ giường). Kích thước: 600 mm x 450 mm x 450 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Dressing Table (Bàn trang điểm). Kích thước: 1200 mm x 400 mm x 1375 mm (Dài x Rộng x Cao)
- 4 Door wardrobe (Tủ quần áo 4 cánh). Kích thước: 2100 mm x 550 mm x 2200 mm (Dài x Rộng x Cao) 
Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ thêm.  

                                                                                               Giá bán: 23.100.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                              Giá trả góp không lãi suất: 124.200 đồng/ngày
                                                                                              Thời gian góp: 6 tháng.  
 

  TRỌN BỘ NỘI THẤT SM-62

Sản phẩm bao gồm:
- Queenside Bed (Giường ngủ). Kích thước 1600 mm x 2140 mm x 1000 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Night Table (Tủ giường). Kích thước: 600 mm x 400 mm x 450 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Dressing Table (Bàn trang điểm). Kích thước: 1200 mm x 400 mm x 1375 mm (Dài x Rộng x Cao)
- 4 Door wardrobe (Tủ quần áo 4 cánh). Kích thước: 2100 mm x 550 mm x 2200 mm (Dài x Rộng x Cao) 
                                                                                              Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ thêm.  

                                                                                              Giá bán: 22.900.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                              Giá trả góp không lãi suất: 123.200 đồng/ngày
                                                                                              Thời gian góp: 6 tháng.  
 

  BỘ NỘI THẤT SJ-7 

Sản phẩm bao gồm:
- Study Table (1) (Bàn học).  Kích thước 1200 mm x 600 mm x 1880 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Book Shelf (Kệ Sách). Kích thước 900mm x 415mm x1880mm)
- 2 Door wardrobe (Tủ quần áo 2 cánh). Kích thước: 800 mm x 550 mm x 1880 mm (Dài x Rộng x Cao)
                                                                                              - 4 Study Table (2) (Bàn học). Kích thước: 1000 mm x 600 mm x                                                                                                   750 mm (Dài x Rộng x Cao) 
                                                                                             - Single Bed (4ft*2000 W/Drawers) (Giường ngủ đơn, 4 hộc tủ).                                                                                                     Kích thước: 1136 mm x 1969 mm x 900 mm (Dài x Rộng x Cao) 
                                                                                            Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ                                                                                                   thêm.                                                                                             

                                                                                              Giá bán: 21.400.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                              Giá trả góp không lãi suất: 115.00 đồng/ngày
                                                                                              Thời gian góp: 6 tháng.  
 

TRỌN BỘ NỘI THẤT SER-328 NEW  

Sản phẩm bao gồm:
- Queenside Bed (Giường ngủ). Kích thước 1600 mm x 2.045 mm x 920 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Night Table (Tủ giường). Kích thước: 457 mm x 400 mm x 505 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Dressing Table (Bàn trang điểm). Kích thước: 1000 mm x 400 mm x 1570 mm (Dài x Rộng x Cao)
- 4 Door wardrobe (Tủ quần áo 4 cánh). Kích thước: 1800 mm x 590 mm x 2200 mm (Dài x Rộng x Cao) 
Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ thêm.  

 Giá bán: 22.800.000 VND (Đã bao gồm VAT)
 Giá trả góp không lãi suất:  122.600 đồng/ngày
                                                                                               Thời gian góp: 6 tháng

TRỌN BỘ NỘI THẤT SER-321-NEW

Sản phẩm bao gồm:
- Queenside Bed (Giường ngủ). Kích thước 1600 mm x 2175 mm x 730 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Night Table (Tủ giường). Kích thước: 600 mm x 450 mm x 160 mm (Dài x Rộng x Cao)
- Dressing Table (Bàn trang điểm). Kích thước: 900 mm x 400 mm x 1280 mm (Dài x Rộng x Cao)
- 4 Door wardrobe (Tủ quần áo 4 cánh). Kích thước: 1800 mm x 590 mm x 2200 mm (Dài x Rộng x Cao) 
Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ thêm.  

 Giá bán: 22.450.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                               Giá trả góp không lãi suất: 120.700 đồng/ngày
                                                                                               Thời gian góp: 6 tháng
 

TRỌN BỘ GHẾ SOFA SAN-103L

Sản phẩm bao gồm:
- Chaise (Sofa giường). Kích thước 1060 mm x 1550 mm x 910 mm (Rộng x Dài  x Cao)
- 2 Seater (Ghế ngồi). Kích thước: 1840 mm x 1960 mm x 910 mm (Rộng x Dài x Cao)

                        Lựa chọn 1: Half Leather (2A) - Giả da      Giá bán: 12.900.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                  Giá trả góp không lãi suất: 69.400 đồng/ngày
                                                                                                  Thời gian góp: 6 tháng
                        Lựa chọn 2: Half Leather - Pha da           Giá bán:  16.900.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                Giá trả góp không lãi suất: 90.900 đồng/ngày
                                                                                                Thời gian góp: 6 tháng
 

TRỌN BỘ GHẾ SOFA SAN-121L

Sản phẩm sofa bao gồm:
- Chaise (Sofa giường). Kích thước 1030 mm x 1500 mm x 810 mm (Rộng x Dài  x Cao)
- 2 Seater (Ghế ngồi). Kích thước: 1780 mm x 950 mm x 810 mm (Rộng x Dài x Cao)

 

                        Lựa chọn 1: Half Leather (2A) - Giả da      Giá bán:  9.000.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                   Giá trả góp không lãi suất: 48.400 đồng/ngày
                                                                                                   Thời gian góp: 6 tháng
                        Lựa chọn 2: Half Leather - Pha da              Giá bán: 15.200.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                   Giá trả góp không lãi suất: 81.700 đồng/ngày
                                                                                                   Thời gian góp: 6 tháng
 

TRỌN BỘ GHẾ SOFA SAN-151L

Sản phẩm bao gồm:
- Chaise (Sofa giường). Kích thước 800 mm x 1500 mm x 910 mm (Rộng x Dài  x Cao)
- 2 Seater (Ghế ngồi). Kích thước: 1400 mm x 900 mm x 910 mm (Rộng x Dài x Cao)
Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ     thêm.  

 

                        Lựa chọn 1: Half Leather (2A) - Giả da      Giá bán:  10.900.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                   Giá trả góp không lãi suất: 58.600 đồng/ngày
                                                                                                   Thời gian góp: 6 tháng
                        Lựa chọn 2: Half Leather - Pha da              Giá bán:   17.700.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                   Giá trả góp không lãi suất: 95.200 đồng/ngày
                                                                                                   Thời gian góp: 6 tháng
 

TRỌN BỘ GHẾ SOFA SAN-055

Sản phẩm bao gồm:
- 3 Seater (Ghế ngồi). Kích thước 2040 mm x 950 mm x 870 mm (Rộng x Dài  x Cao)
- 2 Seater (Ghế ngồi). Kích thước: 1635 mm x 950 mm x 870 mm (Rộng x Dài x Cao)
- 1 Seater (Ghế ngồi). Kích thước: 1080 mm x 950 mm x 870 mm     (Rộng x Dài x Cao)
                                                                                                Vui lòng liên hệ: 0903 107 360 (Mr. Duy) để được tư vấn và hỗ trợ thêm.  

                        Lựa chọn 1: Half Leather (2A) - Giả da      Giá bán: 20.600.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                  Giá trả góp không lãi suất: 110.800 đồng/ngày
                                                                                                  Thời gian góp: 6 tháng
                        Lựa chọn 2: Half Leather - Pha da           Giá bán: 32.900.000 VND (Đã bao gồm VAT)
                                                                                                Giá trả góp không lãi suất: 176.900 đồng/ngày
                                                                                                Thời gian góp: 6 tháng
 

TRỌN BỘ GHẾ SOFA SAN-085

Sản phẩm bao gồm:
- 3 Seater (Ghế ngồi). Kích thước 2120 mm x 930 mm x 910 mm (Rộng x Dài  x Cao)
- 2 Seater (Ghế ngồi). Kích thước: 1630 mm x 930 mm x 910 mm (Rộng x Dài x Cao)

 Giá bán: 12.990.000 VND (Đã bao gồm VAT)
 Giá trả góp không lãi suất: 69.900 đồng/ngày
 Thời gian góp: 6 tháng
 


 

MỌI THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: (08) 3838 9999 HOẶC 0909 241 779
ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VUI LÒNG ĐIỀN VÀO MẪU ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Sản phẩm : (*)
Ghi chú:
Mã bảo vệ : (*)  
       
Chương trình trả góp
  • Trả góp cá nhân
  • Trả góp doanh nghiệp
  • Trả góp sinh viên
  • Vây tính dụng
Kiểm tra điều kiện

Vui lòng chọn thông tin phù hợp với bạn bên dưới :

Có KT3 tại TPHCM hoặc hộ khẩu tại TPHCM, TP Biên Hoà, Bà Rịa -Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Thuận, An Giang, Rạch Giá, Hậu Giang, Phan Thiết, Biên Hoà
Thu nhập hàng tháng trên 1.5 triệu

Kiểm tra

BẢNG TÍNH TRẢ GÓP
Chọn bảng tính :
Tổng giá trị :
% thanh toán trước : %
Thời gian vay :
Tính Nhanh